بيمارستان فوق تخصصي قلب شفا گلستان 48 تختخواب فعال و داراي بخش هاي اورژانس، آنژيوگرافي، پست آنژيوگرافي ، درمانگاهCcuB ، CcuC ، CcuA ، Post ccu ، IcuoH و اتاق عمل ميباشد. فعاليت بيمارستان در زمينه هاي آنژيوگرافي _ آنژيوپلاستي _ Eps  / ابليشن _ CABG  _ تعويض دريچه  .
در قسمت جراحي و در قسمت تحت نظر بيماران قلبي و با ساير مشكلات قلبي ميباشد .

​​​​​​​كادر جراحي قلب بيمارستان متشكل از آقايان دكتر راجي متخصص جراحي قلب و دكتر سالكي فوق تخصص جراحي قلب و دكتر قربان نژاد متخصص بيهوشي و فلوشيپ بيهوشي قلب ميباشند .

  • تيم اينترونشن بيمارستان  : آقاي دكتر شريفيان _ آقاي دكتر عارف صالحي و آقاي دكتر ميراكبري

  • تيم EPS/ ابليشن و ppm و ICD گذاري : آقاي دكتر ميرزاعلي

  • تيم انجام دهنده اكو مري : آقاي دكتر شيرافكن و خانم دكتر نازيلا البرزي

 از اهداف اين بيمارستان جهت ارائه خدمات با كيفيت بالا و ايمني هر چه بيشتر بيماران مي باشد .