واحد تصويربرداري
معرفي واحد :
بخش تصويربرداري بيمارستان فوق تخصصي قلب شفا گلستان شامل  دو بخش مستقل و بصورت مجزا  راديولوژي  در طبقه زيرزمين  و آنژيوگرافي در طبقه اول  بوده و با استفاده از آخرين تجهيزات تصويربرداري يكي از ابزارهاي مهم تشخيصي پزشكان مركز محسوب مي گردد كه بصورت شبانه روزي اماده ارائه خدمت به مراجعه كنندگان عزيز مي باشد.
همه پرتوكاران و پرستاران كار با پرتو داراي گواهي حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژي اتمي مي باشند.
قوانين فيزيك بهداشت و حفاظت در برابر پرتو بطور كامل رعايت مي شود و پرسنل ملزم به استفاده از شيلدهاي سربي موجود در بخش براي كليه  مراجعه كنندگان به خصوص حفاظت كودكان و زنان باردارهستند.
تجهيزات واحد :
اين واحد داراي يك دستگاه راديولوژي.
خدمات مهم در حال ارائه :
راديوگرافي ، آنژيوگرافي
پزشكان متخصص واحد :
خانم دكتر آنا راشدي مسئول فني راديولوژي
آقاي دكتر سيد علي شريفيان مسئول فني آنژيوگرافي
آقاي دكتر مهدي رعيت نواز
آقاي دكتر بهداد بهادريان
آقاي دكترسيد حسين سجاديان
و ......


 CONTROL-X
و يك دستگاه آنژيوگرافي زيمنس و دستگاه پرتابل راديولوژي مي باشد