معرفي واحد تصويربرداري:

بخش تصويربرداري بيمارستان فوق تخصصي قلب شفا گلستان شامل دو بخش مستقل و بصورت مجزا راديولوژي در طبقه زيرزمين و آنژيوگرافي در طبقه اول بوده و با استفاده از آخرين تجهيزات تصويربرداري يكي از ابزارهاي مهم تشخيصي پزشكان مركز محسوب مي گردد كه بصورت شبانه روزي آماده ارائه خدمت به مراجعه كنندگان عزيز مي باشد.
همه پرتوكاران و پرستاران كار با پرتو، داراي گواهي حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژي اتمي مي باشند.
قوانين فيزيك بهداشت و حفاظت در برابر پرتو بطور كامل رعايت مي شود و پرسنل ملزم به استفاده از شيلدهاي سربي موجود در بخش براي كليه مراجعه كنندگان به خصوص حفاظت كودكان و زنان باردارهستند.
​​​​​​​
تجهيزات واحد :
  • يك دستگاه راديولوژي
  • control-x
  • يك دستگاه آنژيوگرافي زيمنس​​​​​​​
  • ​​​​​​​دستگاه پرتابل راديولوژي
​​​​​​​
خدمات مهم در حال ارائه :
راديوگرافي ، آنژيوگرافي
​​​​​​​
پزشكان متخصص واحد :
خانم دكتر آنا راشدي مسئول فني راديولوژي
آقاي دكتر سيد علي شريفيان مسئول فني آنژيوگرافي
آقاي دكتر مهدي رعيت نواز
آقاي دكتر بهداد بهادريان
آقاي دكترسيد حسين سجاديان
و ......