بيمارستان فوق تخصصي قلب شفا گلستان 48 تختخواب فعال و داراي بخش هاي اورژانس ، آنژيوگرافي، پست آنژيوگرافي ، درمانگاه         ، CcuB   ، CcuC ، CcuA ، Post ccu  ، IcuoH و اتاق عمل ميباشد . فعاليت بيمارستان در زمينه هاي آنژيوگرافي _ آنژيوپلاستي _ Eps  / ابليشن _ CABG  _ تعويض دريچه  .
در قسمت جراحي و در قسمت تحت نظر بيماران قلبي و با ساير مشكلات قلبي ميباشد .
استفاده از كادري مجرب ( پزشكان _ پرستاران و كاركنان اداري )
 از اهداف اين بيمارستان جهت ارائه خدمات با كيفيت بالا و ايمني هر چه بيشتر بيماران مي باشد .
اين بيمارستان در 5 طبقه فعال مي باشد :
طبقه منفي يك : بخش هاي اداري - راديولوژي _ آزمايشگاه و تاسيسات
طبقه اول : بخش هاي آنژيوگرافي و پست آنژيوگرافي .
طبقه دوم : CcuC ، CcuB  ، Post ccu  و رختشويخانه .
طبقه سوم CcuA:  ، IcuoH و واحد استريليزاسيون .
طبقه چهارم : اتاق عمل ( جراحي قلب ) مي باشد .
كادر جراحي قلب بيمارستان متشكل از آقايان دكتر راجي متخصص جراحي قلب و دكتر سالكي فوق تخصص جراحي قلب و دكتر قربان نژاد متخصص بيهوشي و فلوشيپ بيهوشي قلب ميباشند .
_ تيم اينترونشن بيمارستان  : آقاي دكتر شريفيان _ آقاي دكتر عارف صالحي و آقاي دكتر ميراكبري
-         تيم EPS/ ابليشن و ppm و ICD گذاري : آقاي دكتر ميرزاعلي
-         تيم انجام دهنده اكو مري : آقاي دكتر شيرافكن و خانم دكتر نازيلا البرزي