تبريك روز پرستار

نه‌تنها زینب از دین یاوری کرد به همت کاروان را رهبری کرد به دوران اسارت با یتیمان نوازش‌ها به مهر مادری کرد میلاد الگوی پرستاران و روز پرستار، مبارک باد
ادامه مطلب