روز دارو ساز وزادروز محمدبن زكريا رازي مبارك

 

روز داروساز و زادروز گرانمایه مسلمان ایرانی،
محمدبن زکریای رازی را به همه زحمت کشان این عرصه تبریک، تهنیت و مبارک باد…