انتخاب زبان:
​​​​​​​

ولادت حضرت زینب کبری و روز پرستار بر شما مبارکباد

 

 

Today, we celebrate you and all the sacrifices you have made in order to comfort the sick and care for the ill. Happy Nurses Day!

 

ما امروز وجود شما و تمامی فداکاری هایتان را که برای تسکین درد و مراقبت از بیمار انجام میدهید را گرامی میداریم . روز پرستار مبارک