این بخش در سال 1394 در طبقه چهارم بيمارستان فوق تخصصي قلب شفاء گلستان  راه‌اندازی گردیده است.​​​​​​​​​​​​​​اعمال جراحی و موارد شایع بستری در بخش:
این بخش جراحی قلب می‌باشد که کلیه اعمال جراحی قلب مورد نیاز مددجویان مراجعه کننده در این بخش انجام می‌گردد. تمامي بيماران از اتاق عمل مستقيم به بخش ICU - OH منتقل مي شوند. اعمال جراحی شایع در این بخش عبارتند از:
1.        جراحی عروق کرونر CABG.
2.       تعویض دریچه‌های قلب MVR(آئورت)،  AVR (ميترال)و ... .
3.       ترمیم دریچه.
4.       ترمیمنقص هاي مادر زادي شامل ASD , VSD و تترالوژي فالوپ
5.       P.E
6.       دایسکشن آئورت، اینفیوژن، پریکاردیال افیوژن.
7.       توده‌های بدخیم و خوش‌خیم در قلب.
8.      تامپوناد به دنبال اعمال جراحی و آنژيوپلاستي و...
​​​​​​​